WCBA Standings
Group A
 1. Shanghai 8-2 
 2. Beijing 7-3 
 3. Guangdong 4-6 
 4. Henan 4-6 
 5. Shenyang 4-6 
 6. Shanxi 3-7 
Group B
 1. Bayi 8-2 
 2. Xinjiang 8-2 
 3. Sichuan 5-5 
 4. Heilongjiang 4-6 
 5. Liaoning 3-7 
 6. Shandong 1-9